management

Posted in Site

Hvad enten Jeres virksomhed står med et hul i ledergruppen grundet omstruktureringer, eller en leder der har valgt at søge nye udfordringer, så er opgaven måske for at fylde et tomrum. TESOIT tilbyder ledelse på alle planer, lige fra team ledelse, mellemleder eller IT Chef roller. 

Med flere års leder erfaringer sætter TESOIT fokus på moderne ledelse. Med et stort og favnende overblik, uddelegeres ansvar på tværs af fagligheden i afdelingen, sætter holdet i fokus for at gruppen kan løfte i flok.

Tilgangen til ledelse, er at lederen intet er værd uden fællesskabet. Den vigtigste opgave lederen har er at skabe tillid og opbakning overfor den enkelte medarbejder, forstå dennes behov og modenhed overfor hver enkelt opgave. Et arbejdsmiljø hvor frihed under ansvar sættes på dagsordnen, uddelegeret og medansvar for hele afdelingen, skabes en kultur hvor teamwork er den vigtigste faktor for at nå resultaterne.

Hvad er god ledelse? God ledelse er holdninger, og normer. Hvorfor den ledelsesstil der netop er essentiel for opgaven, altid vil blive afstemt inden en opgave påbegyndes.

Står din virksomheden netop og mangler en ressource inden for ledelse, er I velkommen til at ringe og drøfte samarbejdsmulighederne. TESOTI er altid parat til at drøfte overvejelser ved personligt fremmøde, uden beregning. 

....customising the 5% that really defines your cash-in business, creates growth for your business, and puts you target audience in front row..."