udvikling

Posted in Site

Udvikling af applikationer er i stigende grad mere og mere komplekst at projektere på tværs af forretningen. App-udvikling er forretningsprojekter, hvorfor ledelsen af projekter kræver fokus og omstillingsparathed, kombineret med en målrettet projektering.

Application Life Cycle Management

Forretningens behov for udvikling af enkeltstående app's til et specifikt behov, eller større it-løsninger, øger kompleksiteten i alle lag af forretningen, og ikke mindst data grundlaget. Oftes er det i sig selv at skabe et overblik, en stor opgave. Kompleksitet, varighed, omkostninger og konsekvens i forretningsprojekter skrider til tider af sporet, grundet manglende fælles afsæt. Det er vigtigt at alle forretningsprojekter indledelse med en fælles forståelse, både i IT afdelingen og ved opgavestilleren.  

TESOIT skaber og holder fokus på målet med "application life cycle management". I alt sin enkelthed handler dette om at skabe en forståelse for den livscyklus en IT leverance har, fra idegrundlag til en brugbar app der skal understøtte forretningen.

Keep and Define Goals

Med TESOIT som samarbejdspartner, defineres og holdes kundens mål. Projekteringer i særdeleshed indenfor forretningsudvikling, hvad enten det er implementeringer af ERP systemer, eller egen udviklede applikationer, har et særligt fokus. En strukturerede tilgang, sikre at både omkostninger og tidsfrister overholdes, indenfor de aftalte rammer. Derved sikres fokus på at nå de mål som er vigtige for forretningen.

TESOIT hjælper med at sætte forretningsprojekterne i struktur, og sikre overblik som stiller imod den rette afkørsel.

"...customising standard applications, actually removes your agile ability to move your business, when you see fit...